-Plis ke 300 kesyon ak repons

Kap pèmèt ou etidye pou ale pran egzamen ekri pou lisans chofè nan Florida oswa New York.

Pratike kesyon ak repons yo jiskaske ou byen konnen yo anvan ou ale pran tès la. Konsa wap alèz pou pase egzamen an san pwoblèm yon sèl fwa.